CENNIK - AGROL

Przejdź do treści
Ceny zależą od terminu, liczby osób i długości pobytu
Apartament dla 2 osób – 200 zł/ doba
Apartament dla 4 osób – 280 zł/ doba

Po wcześniejszym uzgodnieniu przyjmujemy zwierzęta:
•  pies: 10 zł. /doba
 • koń:  50 zł. /doba
 
Rezerwacji dokonujemy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i wpłacie zadatku w kwocie 30% należnej sumy na konto bankowe:
PKO BP 87 1020 5095 0000 5602 0056 1282
W tytule: termin pobytu, dane kontaktowe (telefon), liczba osób.

„Zadatek” nie podlega zwrotowi.
 Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją „ Regulaminu Agro Beatus”
Regulamin Agro Beatus

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie gospodarstwa agroturystycznego i rolnego Agro Beatus znajdującego się w Olszyńcu przy ul. Wałbrzyskiej 3a, 58-330 Jedlina Zdrój, zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag i poleceń właścicieli, instruktorów i pracowników obsługi.
 
2. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.
 
3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 
4. Doba pobytu rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00
 
5. W całym domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz obuwie zmienne (domowe, papcie).
 
6. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 06.00 chyba, że wcześniej ustalono inaczej.
 
7. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
8. Odwiedziny osób z zewnątrz wyłącznie po uzgodnieniu z Gospodarzami.
 
9. W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek w wynajmowanych pomieszczeniach.
 
10. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną oraz prawną za zniszczenie bądź uszkodzenie mienia, przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie gospodarstwa. Wszelkie zniszczenia powinny być niezwłocznie zgłaszane właścicielowi lub instruktorowi pod rygorem zapłaty kary pieniężnej.
 
11. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 
12. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, Gospodarze maja prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 
13. Uczestnictwo Gości w pracach w Gospodarstwie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzami i na własną odpowiedzialność.
 
14. Trzymanie zwierząt w najmowanych pomieszczeniach możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 
15. Dostęp do zwierząt w Gospodarstwie (w tym psów) może odbywać się pod nadzorem Gospodarzy lub osoby do tego wyznaczonej.
 
16. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim poinformowaniu właściciela.
 
17. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie gospodarstwa pod opieką osób dorosłych. Dopuszcza się pozostawienie osób niepełnoletnich na terenie gospodarstwa  bez opieki osoby dorosłej za pisemną zgodą i odpowiedzialnością rodziców/ opiekunów.
 
18. Właściciele i Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych w regulaminie zasad.
tel. kom. 609 431 922
tel. kom. 607 100 537

58-330 OLSZYNIEC  UL. WAŁBRZYSKA 3A
Stronę wykonała firma Goldenmayer.pl
Wróć do spisu treści